درباره من

من بهزاد سیامکی هستم
مستر بین المللی nlp از مرکز Asus اسپانیا
روانشناس پول و ذهن از مرکز Asus اسپانیا
سابقه ورزشی در رشته های فوتسال فوتبال ژیمیناستیک تکواندو ووشو ،جیت کان دو ،والیبال
محقق در زمینه توسعه فردی ،روانشناسی ،فراروانشناسی،موفقیت ورزشی،کار آفرینی
بنیانگذار موسسه فرهنگی ورزشی آینده الماس سفید

روانشناس 100%
روانشناس پول 100%
کارآفرین 100%
بنیانگذار آینده الماس سفید 100%
دوره های من