شنبه
20 فروردین
1401
9:30 ب.ظ - 4:30 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

سری توسعه گوناگون و حرفه ای توسعه حرفه ای

یکشنبه
31 مرداد
1400
9:30 ب.ظ - 1:30 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

آمادگی بازگشت مجدد به مدرسه

پنج‌شنبه
29 دی
1401
10:30 ب.ظ - 1:30 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی در زمینه هنر

شنبه
26 مهر
1399
10:30 ب.ظ - 1:30 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

کلاس حضوری در زمان کرونا

سه‌شنبه
09 آذر
1400
1:30 ب.ظ - 5:30 ب.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

شبیه سازی کلاس های حضوری در خانه

شنبه
09 مرداد
1400
9:30 ب.ظ - 1:30 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

اهمیت آموزش زبان های انگلیسی و آلمانی