شما برای اینکه بتوانید در عملکرد خودتون رشد و پیشرفت داشته باشید مخصوصاً توی حوزه ورزش نیاز به موارد ذهنی روانی و برنامه‌ریزی‌های دقیق و ترفندهای مناسب دارید
چرا؟
برای اینکه از فرصت سوزی‌هایی که در ورزش و عمر ما هستش جلوگیری کنیم و نذاریم هر فرصتی به راحتی از دست برود
برای اینکه بتوانیم توی زندگی خودمون اون کمال و کامیابی رو دست پیدا کنیم نیاز داریم به مشاوره و آموزش که تصمیم گیری های بهتری داشته باشید و از اتلاف وقت و انرژی و پولی خود جلوگیری کنید و انتخابهای بهتر و سریعتر داشته باشید

راه حل برای حل مسائل
راه حل مناسب نیاز به دید متفاوت داره نسبت به اون مسئله‌ای که برای ما پیش اومده دارد و ما نیاز داریم که بتوانیم به طور کامل و دید وسیع‌تری به مسائل خودمون نگاه کنیم تا انتخاب‌های بهتری را به دست بیاریم ما می‌تونیم که نقطه شروع رو مشخص کنیم و هدف گذاری و عملکرد خودمون را با ابزار های درست بهتر کنیم تا به خواسته مون برسیم

ما فقط شما را در یک زمینه راهنمایی و آموزش نمیدیم ما در چند جبهه و زمینه شما را آموزش و مشاوره میدیم که به صورت منسجم بتونید به اهداف خودتون برسید چیزی که تحقیقات جدید نشان داده است، برای همینه که الان ورزشکاران بزرگ به صورت پیاپی جایزه می‌گیرند چون از نظر مالی ،خانوادگی و حتی روش های پیشرفته استفاده می‌کنند و این برای شما هم مقدور است.

مشاوره آموزش و آنالیز اختصاصی برای ورزشکاران و تیمهای ورزشی

به طوری اختصاصی با دوربین از شما و یا تیم تان فیلمبرداری میشه در چهار جلسه طی یکماه بروی ورزشکار مطالعه و بررسی میشود و سه ماه پشتیبانی میشود
تمام ویژگی های رفتاری و خصوصیات اخلاقی و حسی شما بررسی و برای آن اقدام های پیشرفته انجام میدهیم.
تکنیکهای مختلف ذهنی و روانشناسی ،باوری برای ترسها ،فوبیا ها،استرس و اضطرابها ،خشم و خشونت و…انجام میدهیم.

همه ی مشاوره ها حداقل دو جلسه پشتیبانی دارد.
مشاوره ها به صورت حضوری و آنلاین امکان پذیر است.

مشاوره و آموزش انلاین و حضوری

شما برای اینکه بتوانید در عملکرد خودتون رشد و پیشرفت داشته باشید مخصوصاً توی حوزه ورزش نیاز به موارد ذهنی روانی و برنامه‌ریزی‌های دقیق و ترفندهای مناسب دارید چرا؟ برای اینکه از فرصت سوزی‌هایی که در ورزش و عمر ما هستش جلوگیری کنیم و نذاریم هر فرصتی به راحتی از دست برود برای اینکه بتوانیم توی زندگی خودمون اون کمال و کامیابی رو دست پیدا کنیم نیاز داریم به مشاوره و آموزش که تصمیم گیری های بهتری داشته باشید و از اتلاف وقت و انرژی و پولی خود جلوگیری کنید و انتخابهای بهتر و سریعتر داشته باشید راه حل برای حل مسایل راه حل مناسب نیاز به دید متفاوت داره نسبت به اون مسئله‌ای که برای ما پیش اومده دارد و ما نیاز داریم که بتوانیم به طور کامل و دید وسیع‌تری به مسائل خودمون نگاه کنیم تا انتخاب‌های بهتری را به دست بیاریم ما می‌تونیم که نقطه شروع رو مشخص کنیم و هدف گذاری و عملکرد خودمون را با ابزار های درست بهتر کنیم تا به خواسته مون برسیم ما فقط شما را در یک زمینه راهنمایی و آموزش نمیدیم ما در چند جبهه و زمینه شما را آموزش و مشاوره میدیم که به صورت منسجم بتونید به اهداف خودتون برسید چیزی که تحقیقات جدید نشان داده است، برای همینه که الان ورزشکاران بزرگ به صورت پیاپی جایزه می‌گیرند چون از نظر مالی ،خانوادگی و حتی روش های پیشرفته استفاده می‌کنند و این برای شما هم مقدور است مشاوره آموزش و آنالیز اختصاصی برای ورزشکاران و تیمهای ورزشی به طوری اختصاصی با دوربین از شما و یا تیم تان فیلمبرداری میشه در چهار جلسه طی یکماه بروی ورزشکار مطالعه و بررسی میشود و سه ماه پشتیبانی میشود تمام ویژگی های رفتاری و خصوصیات اخلاقی و حسی شما بررسی و برای آن اقدام های پیشرفته انجام میدهیم تکنیکهای مختلف ذهنی و روانشناسی ،باوری برای ترسها ،فوبیا ها،استرس و اضطرابها ،خشم و خشونت و...انجام میدهیم همه ی مشاوره ها حداقل دو جلسه پشتیبانی دارد مشاوره ها به صورت حضوری و آنلاین امکان پذیر است.

نام و نام خانوادگیضروری
حضوری یا آنلاین بودن مشاوره را انتخاب کنید.ضروری
نوع مشاوره را انتخاب کنید.ضروری
190/000 تومان، 90 دقیقه
مشاوره آنلاین
250/000 تومان، 45 دقیقه
مشاوره حضوری
450/000 تومان، 90 دقیقه
مشاوره vip آنلاین و حضوری
2/000/000 تومان ۴جلسه در یکماه و سه ماه پشتیبانی
مشاوره آموزش و آنالیز
20/000/000 تومان ١٢ جلسه در یکماه و سه ماه پشتیبانی
مشاوره، آموزش و آنالیز تیم ها