توسعه فردی و مهارت در توسعه فردی به معنی بالاترین و برترین انسان نیست❌

توسعه فردی یک روند هستش، که بارها و بارها تکرار میشه و در مرحله اول ما مشکلات و نقاط ضعف خودمون را پیدا می‌کنیم، در مرحله دوم میپذیرمش، و در مرحله سوم به دنبال آگاهی و یادگیری میرویم، و در مرحله چهارم عمل می‌کنیم، و یک سطح پیشرفت می‌کنیم و پیشرفت ما از تکرار خیلی از دردها و رنج های ما جلوگیری میکنه، و شادی و آرامش بیشتر به زندگی ما به همراه دارد، و همین طور موفقیت ها برای ما شکل می‌گیرد.

این یک توضیح مختصر و مفید بود از توسعه فردی که در ۵ مرحله انجام می‌گیرد، مرحله پنجم بازخورد گرفتن است اگر انجام دادیم و همان نتیجه ما شکل گرفت به انجام دادن ادامه میدهیم، اگر نتیجه نداد روند از مرحله اول دوباره شروع میشود و راه حل ها بررسی میشود.